Keystone logo

9 Khoá học Các chương trình trong Quản lý quốc tế 2023

Tổng quat

Cử nhân Quản lý Quốc tế là một chương trình học bốn năm mà tặng sinh viên tốt nghiệp như trình độ chuyên gia rành mạch có thể đóng góp, giám sát, và thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ quản lý trong các thiết lập tổ chức và kinh doanh quốc tế. Nó được thực hiện bởi các sinh viên làm khóa học kinh doanh trong khoa học nhân văn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập