Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Khoá học Các chương trình trong Quản lý sân gôn 2024

2 Khoá học Các chương trình trong Quản lý sân gôn 2024

Tổng quat

Những cá nhân quan tâm đến vai trò giám sát tại sân gôn có thể học quản lý sân gôn. Các lớp học trong chương trình này dạy cho học sinh trách nhiệm của việc điều hành một sân gôn và các yêu cầu mà các sân gôn cần có để thành công.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Du lịch và Khách sạn
  • Du lịch
  • Quản lý sân gôn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan