Keystone logo

1 Khoá học Các chương trình trong Quản lý thương hiệu 2023

Tổng quat

Khả năng bán một thương hiệu và giữ cho nó sâu sắc và có liên quan trong thị trường tiêu dùng thay đổi là một số nguyên lý chính mà sinh viên có thể học trong một chương trình tập trung vào quản lý thương hiệu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan