Keystone logo

1 Khoá học Các chương trình trong Quản lý thể thao quốc tế 2023

Tổng quat

Một bằng cử nhân trong quản lý thể thao quốc tế tập trung vào permiting học sinh làm việc ở các vị trí khác nhau trong các ngành công nghiệp thể thao trên toàn thế giới. Các vị trí này bao gồm quản lý, tiếp thị, truyền thông, quản lý sự kiện và nhiều hơn nữa. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể giám sát các phần khác nhau và các quá trình của một sự kiện thể thao quốc tế.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Kinh doanh Thể thao
  • Quản lý thể thao quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập