Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Kinh doanh Thể thao Quản lý thể thao quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Kinh doanh Thể thao
  • Quản lý thể thao quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Kinh doanh Thể thao Quản lý thể thao quốc tế

Các nguyên tắc và khái niệm thể thao và kinh doanh đã dạy cho sinh viên theo đuổi một nền giáo dục trong quản lý thể thao quốc tế có thể hỗ trợ họ trong việc có được một loạt các sự nghiệp, bao gồm các vị trí như tư vấn, quản lý khu vực lắp đặt, quản lý hoạt động hoặc người quản lý đội thể thao.