Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 22 Khoá học Các chương trình trong Quản lý truyền thông 2024

22 Khoá học Các chương trình trong Quản lý truyền thông 2024

Tổng quat

Quản lý truyền thông là sự kết hợp quản lý kinh doanh, tập trung khởi nghiệp và khả năng sáng tạo để xây dựng hình ảnh tích cực của một công ty và sản phẩm hay dịch vụ của nó. Thông thường, điều này bao gồm một kế hoạch lớn hơn cho việc truyền thông của nó và có thể tập trung vào việc quản lý thương hiệu hay truyền thông tập đoàn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Giao tiếp
  • Quản lý truyền thông
  • Quản lý truyền thông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (22)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập