Keystone logo

9 Khoá học Các chương trình trong Quản lý vận chuyển 2023

Tổng quat

Mục đích của bằng Thạc sĩ Quản lý Vận chuyển là để giải quyết các yếu tố phức tạp có liên quan trong việc quản lý các hoạt động vận chuyển. Nó có ý định thúc đẩy việc thực hành kinh doanh và khám phá tác động của luật pháp quốc tế để phát triển chiến lược trong ngành công nghiệp vận chuyển.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Logistic
  • Quản lý vận chuyển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập