Keystone logo

1 Khoá học Các chương trình trong Quy hoạch vùng miền 2023

Tổng quat

Nếu một sinh viên quan tâm đến môi trường và cách sử dụng đất, họ có thể xem xét nghiên cứu lập kế hoạch vùng. Kỷ luật kiểm tra cách sử dụng hiệu quả vùng đất trong một khu vực lớn hơn một thành phố hoặc thị trấn.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Quy hoạch vùng miền
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan