Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Khoá học Các chương trình trong Rượu vang và rượu mạnh 2024

9 Khoá học Các chương trình trong Rượu vang và rượu mạnh 2024

Tổng quat

Cách tiếp cận đa ngành của bằng cấp rượu vang và rượu mạnh khiến nó khác biệt với những bằng cấp khác vì nó đánh giá cao sự phức tạp của lĩnh vực đồ uống có cồn, tập trung vào cả phương pháp phát triển cũng như kỹ năng để thành công trong thương mại và tiếp thị.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Nghiên cứu đồ uống
  • Rượu vang và rượu mạnh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập