Keystone logo

9 Khoá học Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Âm nhạc Sáng tác 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Âm nhạc
  • Sáng tác
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Âm nhạc Sáng tác

Thành phần là một chương trình giáo dục mà dạy cho học sinh cách tạo và sáng tác âm nhạc của riêng mình. Bằng cách nghiên cứu thành phần, sinh viên có thể tạo ra và ghi lại những sáng tạo âm nhạc của riêng mình, dàn xếp ban nhạc và hợp xướng, và hiểu cũng như đánh giá cao tác phẩm lịch sử quan trọng.