Học bổng Keystone

Hạn đăng ký: 1/1/2021

Thực hiện ước mơ của mình với Học bổng Keystone!

Học bổng Keystone là gì?

Keystone Academic Solutions cung cấp bốn loại học bổng đại học và hai loại học bổng sau đại học. Học bổng được cấp cho sáu sinh viên có nền tảng học thuật tốt và có thể thể hiện động lực muốn thay đổi thế giới thông qua giáo dục.

  • Bốn sinh viên đại học sẽ dành được Học bổng Keystone trị giá 2000 USD mỗi người.
  • Hai sinh viên sau đại học sẽ dành được Học bổng Keystone, một học bổng trị giá 10.000 USD và một học bổng trị giá 4.000 USD.

Những ai có thể đăng ký xét tuyển?

Học sinh, sinh viên từ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu chương trình và dự định học chương trình đại học hoặc sau đại học toàn thời gian. Khám phá các trang web dành cho sinh viên của chúng tôi ngay hôm nay để tìm chương trình học phù hợp và dành một trong số sáu Học bổng Keystone!

Làm thế nào có thể đăng ký Học bổng Keystone?

  • Tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi
  • Tìm kiếm chương trình học trên khắp thế giới trên trang web của chúng tôi và gửi câu hỏi về chương trình học.
  • Đăng ký Học bổng Keystone trước ngày 1/1/2021.
  • Nộp Thư mời học từ một trong số các trường đại học được liệt kê trên trang web.
  • Nhận một trong số sáu học bổng của chúng tôi để giúp trang trải việc học của bạn!

Giới thiệu Keystone Academic Solutions

Keystone Academic Solutions giúp hơn sáu triệu sinh viên tìm chương trình học phù hợp mỗi tháng. Chúng tôi giúp các sinh viên tương lai tìm hiểu hàng trăm lựa chọn và địa điểm học tập tại một nơi vào mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi thu thập mọi tin tức về giáo dục đại học và thông tin liên quan để cung cấp cho sinh viên một nền tảng và công cụ giúp trò chuyện trực tiếp với trường đại học và các cán bộ tuyển sinh trên khắp thế giới. Bằng việc làm như vậy, chúng tôi trao quyền cho mọi người ở khắp nơi chọn lựa chương trình đào tạo để giúp họ đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình!

Khám phá các trang web của chúng tôi ngay hôm nay để tìm chương trình học