Keystone logo

12 Khoá học Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Sinh học con người 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
  • Sinh học con người
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Sinh học con người

Những người quan tâm đến việc tìm hiểu về cơ thể con người và bệnh tật của con người có thể tìm thấy các chương trình trong sinh học con người hấp dẫn. Như một nghiên cứu chung về hình thức và chức năng của cơ thể và cơ quan nội tạng của nó, các lớp học trong sinh học của con người có thể cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết cơ bản về sinh lý học và bệnh tật.