Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Khoá học Các chương trình trong Tài chính quốc tế 2024

4 Khoá học Các chương trình trong Tài chính quốc tế 2024

Tổng quat

Tài chính quốc tế liên quan đến quản lý của các tổ chức tài chính và thị trường trên quy mô toàn cầu, với sự tương tác giữa nhiều tổ chức ngân hàng. Một số chương trình có đặc sản trong các hệ thống thông tin quản lý, tương lai và quyền chọn, phát triển và quản lý dự án.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập