Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Tài chính tính toán 2023

Tổng quat

Một mức độ Thạc sĩ Khoa học tính toán sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức về lý thuyết tài chính và các khái niệm, và khả năng sử dụng thông tin này để thiết kế các chương trình máy tính có thể phân tích và đóng góp thông tin cho các khu vực trong các lĩnh vực tài chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính tính toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập