Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 Khoá học Các chương trình trong Tâm lý trong thể thao và thể dục 2024

6 Khoá học Các chương trình trong Tâm lý trong thể thao và thể dục 2024

Tổng quat

Những người quan tâm đến thể dục thể thao và tâm lý học tập thể có thể hưởng lợi từ một chương trình giáo dục trong lĩnh vực này. Khu vực môn học đề cập đến các kết nối tinh thần và những ảnh hưởng tâm lý của vận động viên và hoạt động thể chất.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Khoa học Thể thao
  • Tâm lý trong thể thao và thể dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập