Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 16 Khoá học Các chương trình trong Thần kinh học 2024

16 Khoá học Các chương trình trong Thần kinh học 2024

Tổng quat

Các nghiên cứu về khoa học thần kinh là có nghĩa là để khám phá cách não và thần kinh hệ thống hoạt động. Nó bao gồm một loạt các đối tượng khác nhau, bao gồm Neurochemistry, tâm lý học, hình ảnh thần kinh, và thậm chí cả quá trình nhận thức. Đây là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thần kinh học
  • Thần kinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập