Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Khoá học Các chương trình trong Thể thao mạo hiểm 2024

5 Khoá học Các chương trình trong Thể thao mạo hiểm 2024

Tổng quat

Cho dù một vận động viên tham gia vào các môn thể thao mạo hiểm dưới nước, đất, biển hoặc không khí, việc nghiên cứu các môn thể thao mạo hiểm có thể mở thêm các lựa chọn nghề nghiệp. Trong các chương trình này, họ có thể tìm hiểu về an toàn, huấn luyện, du lịch và quản lý. Các khóa học cũng có thể giới thiệu học sinh đến các môn thể thao mới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Nghiên cứu thể thao
  • Thể thao mạo hiểm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập