Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Khoá học Các chương trình trong Thể thao ngoài trời 2024

9 Khoá học Các chương trình trong Thể thao ngoài trời 2024

Tổng quat

Các lớp thể thao ngoài trời có thể bao gồm một loạt các môn thể thao, bao gồm tất cả mọi thứ từ leo núi và chơi gôn trở lại. Các khóa học trong thể thao ngoài trời cũng có thể liên quan đến kỹ năng quản lý và lãnh đạo hữu ích cho những người tìm kiếm việc làm trong giải trí ngoài trời.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Nghiên cứu thể thao
  • Thể thao ngoài trời
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập