Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 16 Khoá học Các chương trình trong Thống kê 2024

16 Khoá học Các chương trình trong Thống kê 2024

Tổng quat

Làm thế nào để các nhà nghiên cứu xác định những gì là đúng dựa trên các dữ liệu mà họ thu thập? Câu hỏi này là một trong những mối quan tâm chính của thống kê, trong đó sử dụng mô hình toán học để rút ra kết luận hữu ích về thế giới thực.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Thống kê
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập