Keystone logo

8 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Quy hoạch đô thị và vùng miền 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Quy hoạch đô thị và vùng miền
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (8)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Quy hoạch đô thị và vùng miền

  Quy hoạch đô thị và vùng miền là lĩnh vực thiết kế và phát triển trong đó có nhiều chuyên ngành phụ thuộc vào sở thích của từng cá nhân. Một số các phân ngành phổ biến hơn bao gồm từ cộng đồng và phát triển kinh tế cho tới sử dụng đất đai và vận tải.