Keystone logo

41 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế sản phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Thiết kế
 • Thiết kế sản phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thiết kế (41)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế sản phẩm

  Các chương trình thiết kế sản phẩm đôi khi cho phép sinh viên được lựa chọn lĩnh vực chuyên ngành nhớ đó họ có thể thu hẹp trọng tâm chương trình học của mình. Nhiều trường đại học cung cấp các chuyên ngành về thiết kế đô thị và thiết kế nhà ở. Thêm vào đó, các chương trình này có thể giúp sinh viên kết nối với doanh nghiệp và tiến hành việc thực tập nhờ đó họ có thể có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.