Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 21 Khoá học Các chương trình trong Tiếng Ý 2024

21 Khoá học Các chương trình trong Tiếng Ý 2024

Tổng quat

Học bất kỳ ngôn ngữ châu Âu, như Ý, giúp có được nhập cảnh vào các nền kinh tế châu Âu mới. Nó cũng là nghiên cứu về văn hóa và lịch sử của Ý, một đất nước đã có một ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới, nghệ thuật và sự tăng giá của thực phẩm trong suốt lứa tuổi.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Ngôn ngữ
 • Tiếng Ý
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ (21)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập