Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Khoá học Các chương trình trong Tiếng Đức chuyên sâu 2024

4 Khoá học Các chương trình trong Tiếng Đức chuyên sâu 2024

Tổng quat

Intensive Đức nhấn mạnh làm thế nào để trò chuyện bằng tiếng Đức cũng như làm thế nào để đọc và viết bằng tiếng Đức. Học sinh trong chương trình chuyên sâu Đức thực hành kỹ năng nói của họ vào nhau và đắm mình trong văn học cổ điển Đức để nắm rõ hơn về ngôn ngữ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Đức chuyên sâu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập