Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Khoá học Các chương trình trong Tiếng Việt 2024

Khoá học Các chương trình trong Tiếng Việt 2024

Tổng quat

Việt là một âm điệu, ngôn ngữ Môn-Khmer đó là ngôn ngữ chính thức và quốc gia của Việt Nam, một quốc gia nằm ở phía đông của khu vực Đông Nam Á trên bán đảo Đông Dương.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập