Keystone logo

4 Khoá học Các chương trình trong Tin sinh học 2023

Tổng quat

Tin sinh học liên quan đến việc áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên máy tính để sự hiểu biết về quá trình sinh học. Công nghệ hôm nay cho chúng ta phân tích dung lượng cao của các gen và các protein mà làm cho nó cần thiết để tích hợp tin khi giải quyết vấn đề sinh học.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học Đời sống
 • Tin sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan