Keystone logo

10 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Toán tài chính 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Toán tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Toán tài chính

&nbsp

Một số môn học toán học, chẳng hạn như số liệu thống kê và đại số tuyến tính, có hiệu quả trong việc phân tích hành vi của thị trường. Các nhà kinh tế, ngân hàng và tư vấn kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ việc áp dụng bản nghiên cứu chi tiết về các khái niệm này trong một chương trình toán tài chính.