Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Khoá học Các chương trình trong Truyền thông hỗn hợp 2024

3 Khoá học Các chương trình trong Truyền thông hỗn hợp 2024

Tổng quat

Một chương trình trong phương tiện hỗn hợp có thể bao gồm các lớp hợp nhất nhiều phương thức để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thú vị. Điều này có thể bao gồm các mặt hàng như giấy, sơn, bụi bẩn, cỏ và than. Học sinh cũng có thể học cách làm việc theo nhóm để tạo ra một đồ vật nghệ thuật duy nhất.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu nghệ thuật
  • Nghệ thuật ứng dụng
  • Truyền thông hỗn hợp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu nghệ thuật (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập