Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học không gian Vật lý thiên văn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học không gian
  • Vật lý thiên văn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học không gian Vật lý thiên văn

Các chương trình vật lý học thiên thể có thể dạy học sinh về các khía cạnh vật lý của các thiên thể. Trong một chương trình như vậy, học sinh có thể nghiên cứu các chủ đề khoa học và toán khác nhau cùng với các chủ đề thiên văn học như vũ trụ học, sự tiến hóa sao, và các hành tinh.