Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Vật lý thiên văn 2023

Tổng quat

Một Cử nhân Khoa học trong chương trình đại học Vật lý thiên văn đặt một nền tảng vững chắc trong việc nghiên cứu các hệ thống năng lượng mặt trời. Đó giáo dục về cách nó được hình thành bao gồm cả trái đất, chức năng của mình và tất cả các thiên thể.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học không gian
  • Vật lý thiên văn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập