Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Khoá học Các chương trình trong Xuất bản 2024

4 Khoá học Các chương trình trong Xuất bản 2024

Tổng quat

Một chương trình tập trung vào xuất bản cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục về quy trình xuất bản ở cả định dạng kỹ thuật số và bản in. Học sinh có thể phát triển sự hiểu biết về bối cảnh đang thay đổi và đạt được các kỹ năng liên quan đến viết, chỉnh sửa, thiết kế và tiếp thị cho sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Phương tiện truyền thông
  • Xuất bản
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập